پایگاه اطلاع رسانی موسسه برنامه ریزی راهبردی

سایتی پیرامون بررسی نقش طلاب در مقابله با تهاجم فرهنگی

پایگاه اطلاع رسانی موسسه برنامه ریزی راهبردی

سایتی پیرامون بررسی نقش طلاب در مقابله با تهاجم فرهنگی

پایگاه اطلاع رسانی موسسه برنامه ریزی راهبردی
آخرین نظرات

صادق مولایی 

 مشغول به تحصیل در حوزه علمیه قم در سطح دو در مدرسه علمیه امام کاظم (ع) و کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ در دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم . در حال تدوین پایان نامه با موضوع (فراتحلیل علل طلاق در ده سال اخیر و ارائه راهبرد ها و راهکارهای فرهنگی در کاهش نرخ آن) .

به نظر نویسنده درباره مطالب دینی ابتدا باید تفکر کرد حتی اگر این تفکر ساده و غیر اصولی باشد و سپس گام به گام به آن عمق بخشید و آن را اصلاح کرد. صرف خواندن تفاسیر و تفکرات دیگران کافی نیست. باید تلاش کرد تا خود فرد فکر کند و در بستر تفکر رشد کند و با روش حل مسئله به کتاب ها رجوع کند.نویسنده این مطالب استفاده از راهکارهای فکری که به ذهنش رسیده در تحقیقاتش بسیار موثر میداند.